Home norwegian

FOODPRINT er et samarbeidsprosjekt om utvikling av deteksjonsmetoder av genredigering for å fremme sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter i hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifisering som i dag reguleres under EUs direktiv 2001/18/EF og av Genteknologiloven. Prosjektet tar sikte på å utvikle påvisnings-, identifiserings- og kvantifiseringsmetoder som kan oppfylle EUs analytiske krav. Metodene utvikles i samarbeid med forskere og laboratorier i Østerrike, Brasil og Libanon. Et RRI-rammeverk (Responsible Research and Innovation) med aktiv deltakelse fra interessenter innen akademia, industri og forvaltning i Europa og Brasil, brukesfor å inkludere ulike aspekter i næringskjeden, fra eksportør til importørland, inkludert leverandører fra GM- og ikke-GM-næringskjeder.

Contact | Kontakt

Scientific enquiries – saag@norceresearch.no

Administrative and press enquiries – jenu@norceresearch.no